Lời khuyên:  Trang phục khủng long      Con rối tay Dino

Chất liệu cơ bản của trang phục robot là vật liệu nano nên trọng lượng của trang phục robot chỉ là 10 kg. Bầu không khí sẽ vô cùng sôi động khi những người biểu diễn mặc áo giáp của chúng tôi! Trang phục robot của chúng tôi có thể đưa các bữa tiệc lên đến cao trào!